RELACJA

W imieniu głównego organizatora „Kongresu Komunikacji w Ochronie Zdrowia” – Fundacji „Misja Medyczna” jeszcze raz dziękujemy za udział w Kongresie, który odbył się Łodzi, w dniach 20 - 21 czerwca 2018 roku w Hotelu Ambasador Premium****.

Podczas dwóch dni konferencji prowadzonej przez wyśmienitych prelegentów, było omawiane miejsce komunikacji w kontekście pierwszych doświadczeń z wprowadzonego w ubiegłym roku Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych, tzw. Sieci Szpitali. Sposoby wykorzystania ogólnodostępnych narzędzi promocji w ochronie zdrowia również rola mediów społecznościowych w budowaniu wartościowych relacji z pacjentami oraz otoczeniem w sieci szpitali.

Pierwszego dnia Kongresu odbyła się gala wręczenia nagród konkursowych w kategorii  „Najlepszy rzecznik prasowy w ochronie zdrowia” , którą wygrała Pani Anna Ginał, Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Konkurs na: „Najlepszy program profilaktyki lub promocji zdrowia w 2017 roku”, wygrało Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi za program BRA Day. Zwycięzcy mają szczególne osiągnięcia w zakresie budowania wartościowych relacji oraz interesujących kampanii profilaktycznych, które są dobrym przykładem promocji dobrych praktyk w tym zakresie.

Po Gali odbyło się szkolenie o historii, produkcji i rodzajach win, następnie uczestnicy kongresu mieli możliwość degustacji win marki „Alita” firmy MV Poland.

Drugiego dnia uczestnicy poznali narzędzie służące do tworzenia wartościowych rozwiązań uwzględniających potrzeby i oczekiwania ostatecznych użytkowników usług i produktów, czyli myślenie projektowe- Design Thinking. Cały Kongres wspierali: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Stowarzyszenie Menadżerów Opieki Zdrowotnej, Rynek Zdrowia,  Dziennik Gazeta Prawna oraz Newsline.

Nasza misja to tworzenie przyjaznego świata dla ochrony zdrowia.

DZIEŃ PIERWSZY

20 czerwca 2018 roku

08:30 – 9:30

Rejestracja

9:30 – 9:45

Powitanie uczestników

9:45 –11:00

Debata otwierająca - panel dyskusyjny

„Jaki wpływ na budowanie wizerunku oraz wartościowych relacji z pacjentami mają aktualne regulacje prawne, m.in. ustawa o sieci szpitali czy RODO?”
Prowadzenie panelu: Dominika Sikora – Malicka – I zastępca Redaktora Naczelnego Dziennika Gazeta Prawna

11:00 – 12:00

Warsztat:

„Zarządzanie kryzysowe w ochronie zdrowia”
Prof. Dariusz Tworzydło - Prezes zarządu Exacto sp. z o.o., Newsline sp. z o.o, Kierownik Katedry na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

12:00 – 12:30

przerwa kawowa

12: 30 – 13:30

„Budowanie contentu w komunikacji w ochronie zdrowia”
Paweł Soproniuk- partner Neuron, Marta Adamska -account manager Neuron

13:30-14:30

Przerwa obiadowa

14:30-15:00

„Ochrona zdrowia nakierowana na wartość zdrowotną – Value Based Healthcare”
Dr. Małgorzata Gałązka-Sobotka - Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

15:00-15:30

„Nowoczesne technologie w komunikacji w ochronie zdrowia”
Dr Marzena Kowalska – specjalista do spraw komunikacji marketingowej i organizacyjnej

15:30-16:00

„Siła marki przedsiębiorstwa szpitalnego”
Krzysztof Suszek – Przewodniczący Rady Fundacji Misja Medyczna

16:00-16:30

przerwa kawowa

16:30-18:30

„Narzędzia CSR i CRM w zarządzaniu komunikacją w ochronie zdrowia”
Przemysław Przybylski- dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej i Rzecznika Prasowego banku Credit Agricole

18:00

Zakończenie pierwszego dnia Kongresu Komunikacji

20:00

Uroczysta Kolacja
PATRONAT 

PATRONAT MEDIALNY 

Zgłoszenie