KONKURSY 2018

WYNIKI KONKURSÓW:

„Najlepszy rzecznik prasowy w ochronie zdrowia”

Pani Anna Ginał – rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

 

„Najlepszy program profilaktyki lub promocji zdrowia”

Program BRA Day 2017 – Breast Reconstruction Awareness Day, zwany w Polsce Dniem Informacji o Rekonstrukcjach Piersi  – Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Zgłoszenie