FORMULARZ REJESTRACYJNY

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia na Kongres Komunikacji w Ochronie Zdrowia odbywają się na dwa sposoby:

  • Za pomocą elektronicznego formularza dostępnego poniżej.
  • Za pomocą formularza do pobrania w wersji pdf.

OPŁATY ZA KONGRES:

Cena uwzględnia: udział w Kongresie, pakiet konferencyjny, certyfikat, wyżywienie.

Całkowity koszt    kongresu:

  • 300 zł/osoba – studenci studiów licencjackich lub magisterskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich. Warunkiem uzyskania zniżki jest przesłany skan aktualnej legitymacji studenckiej.
  • 490 zł/osoba – dla osób, które opłacą uczestnictwo w Kongresie do  dnia 30 maja 2018 r.
  • 650 zł/osoba – dla osób, które opłacą uczestnictwo w Kongresie w okresie od 1 czerwca do 10 czerwca 2018 r.
  • 750 zł/osoba  650zł / osoba-  dla osób, które opłacą uczestnictwo w Kongresie w okresie od dnia 11 czerwca do dnia 19 czerwca 2018 r.

Fundacja „Misja Medyczna” nr rachunku bankowego w mBanku: 95 1140 2017 0000 4802 1301 7307. W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko, miasto, Kongres Komunikacji; (wzór) Jan Kowalski, Łódź, Kongres Komunikacji

 OPŁATY ZA KONGRES:

1. Należność przekazujemy przelewem na konto Fundacji bez roszczenia o zwrot wpłaty w przypadku nieobecności zgłoszonej osoby na Kongres

2. Zgłoszenie na Kongres musi zostać potwierdzone podpisaną kartą zgłoszenia przesłaną do Fundacji na adres e-mail:fundacja@misjamedyczna.orglub zgłoszone przez formularz online na stronie http://kongreskomunikacji.pl/kongres-rejestracja/

3. Warunki rezygnacji:

  • Rezygnacja tylko w formie pisemnej. Brak pisemnej rezygnacji z Kongresu najpóźniej na trzy dni przed terminem rozpoczęcia Kongresu będzie skutkowało obciążeniem Państwa całkowitym kosztem.
  • Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w Kongresie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
  • Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w Kongresie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca Kongresu w przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w Kongresie. W przypadku gdyby Kongres nie odbył się z winy Organizatora, Fundacja zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty bez odsetek i odszkodowania w terminie 10 dni roboczych od daty odwołania Kongresu.

5. Organizator może zmienić wcześniej ustalonego wykładowcę oraz termin bez potrzeby podania przyczyn.

6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora.

DANE KONTAKTOWE:

Adres miejsca kongresu : Hotel Ambasador****, ul. Kilińskiego 145

PLIKI DO POBRANIA:

KARTA ZGŁOSZEŃ - PDF

REGULAMIN:

REGULAMIN UCZESTNICTWA

KONGRES KOMUNIKACJI REJESTRACJA

Aby wziąć udział w Kongresie Komunikacji prosimy o wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego.

* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

DANE DO FAKTURY

* Akceptuję warunki zawarte w regulaminie Uczestnictwa w I Kongresie Komunikacji w Ochronie Zdrowia, którego organizatorem jest Fundacja Misja Medyczna z siedzibą w Łodzi (90-213) przy ulicy Rewolucji 1905 r. 52 lok. 4

TAK

* Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Fundację Misja Medyczna z siedzibą w Łodzi (90-213) przy ulicy Rewolucji 1905 r. 52 lok. 4, jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.

TAK

* Wyrażam zgodę na fotografowanie oraz filmowanie mojego wizerunku, w tym utrwalanie mojego głosu podczas I Kongresu Komunikacji w Ochronie Zdrowia, a także na zwielokrotnianie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających mój wizerunek lub głos, przez Fundację Misja Medyczną oraz partnerów Kongresu, w sposób przez nich wybrany, w tym w sieci Internet, prasie oraz innych mediach oraz innych kanałach komunikacji, wewnętrznych i zewnętrznych, w celach promocyjno-informacyjnych projektu. Zgody udzielam nieodpłatnie i na czas nieokreślony.

TAK

Chcę być informowany e-mailowo o promocjach, materiałach reklamowych i ofertach specjalnych podmiotów współpracujących z Fundacją Misja Medyczna. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Fundację Misja Medyczna z siedzibą w Łodzi (90-213) przy ulicy Rewolucji 1905 r. 52 lok. 4 w imieniu własnym lub na zlecenie podmiotów współpracujących z Fundacją Misja Medyczna na wyżej podany adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204).

TAKNIE

Chcę być informowany telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych Fundacji Misja Medyczna. Zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Fundację Misja Medyczna z siedzibą w Łodzi (90-213) przy ulicy Rewolucji 1905 r. 52 lok. 4 na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych zgodnie z przepisem art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016, poz. 1489).

TAKNIE

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

TAK

Zgłoszenie