Agenda

DZIEŃ PIERWSZY

20 czerwca 2018 roku

08:30 – 9:30

Rejestracja

9:30 – 9:45

Powitanie uczestników

9:45 –11:00

Debata otwierająca - panel dyskusyjny

„Jaki wpływ na budowanie wizerunku oraz wartościowych relacji z pacjentami mają aktualne regulacje prawne, m.in. ustawa o sieci szpitali czy RODO?”
Prowadzenie panelu: Dominika Sikora – Malicka – I zastępca Redaktora Naczelnego Dziennika Gazeta Prawna

11:00 – 12:00

Warsztat:

„Zarządzanie kryzysowe w ochronie zdrowia”
Prof. Dariusz Tworzydło - Prezes zarządu Exacto sp. z o.o., Newsline sp. z o.o, Kierownik Katedry na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

12:00 – 12:30

przerwa kawowa

12: 30 – 13:30

„Budowanie contentu w komunikacji w ochronie zdrowia”
Paweł Soproniuk- partner Neuron, Marta Adamska -account manager Neuron

13:30-14:30

Przerwa obiadowa

14:30-15:00

„Ochrona zdrowia nakierowana na wartość zdrowotną – Value Based Healthcare”
Dr. Małgorzata Gałązka-Sobotka - Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

15:00-15:30

„Nowoczesne technologie w komunikacji w ochronie zdrowia”
Dr Marzena Kowalska – specjalista do spraw komunikacji marketingowej i organizacyjnej

15:30-16:00

„Siła marki przedsiębiorstwa szpitalnego”
Krzysztof Suszek – Przewodniczący Rady Fundacji Misja Medyczna

16:00-16:30

przerwa kawowa

16:30-18:30

„Narzędzia CSR i CRM w zarządzaniu komunikacją w ochronie zdrowia”
Przemysław Przybylski- dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej i Rzecznika Prasowego banku Credit Agricole

18:00

Zakończenie pierwszego dnia Kongresu Komunikacji

20:00

Uroczysta Kolacja

Zgłoszenie