Agenda

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w Kongresie Komunikacji w Ochronie Zdrowia w dniach 11- 12 czerwca w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi. Zachęcamy do zapoznania się z tematyką tegorocznej edycji wydarzenia bez precedensu, w trakcie którego będziemy dyskutowali o najważniejszych kwestiach związanych m.in. ze sprawną organizacją Komunikacji w Ochronie lub jak wolą inni Służbie Zdrowia. Wspólnie z Partnerami wydarzenia zabierzemy uczestników Kongresu w podróż 6-cioma ścieżkami tematycznymi:

1. Programy profilaktyczne. Punktem wyjścia i głównym tematem tegorocznej edycji jest dyskusja wokół wyzwania jakim jest tworzenie i budowanie komunikacji wokół skutecznych programów zdrowotnych. W tej ścieżce zapraszamy m. in. do udziału w panelu dyskusyjnym „Jak badać preferencje/potrzeby pacjentów?”, który będzie otwierał wydarzenie w dniu 11 czerwca; do dyskusji o badaniach i wskaźnikach efektywności programów polityki zdrowotnej; do zapoznania się z wynikami badań skuteczności edukacyjnych kampanii zdrowotnych i efektów związanych ze zmianą nawyków oraz postaw społecznych.

2. Programy antykryzysowe. W trakcie Kongresu zapraszamy do udziału w warsztatach poświęconych tworzeniu skutecznych procedur antykryzysowych oraz zasad postępowania przed i w trakcie zdarzenia kryzysowego. Wydarzenia ostatnich tygodni dobitnie pokazują jak wiele może znaczyć posiadanie takich procedur i skuteczne ich wdrożenie. W ramach tej ścieżki zaplanowaliśmy wykład Pana Prof. Dariusza Tworzydło dotyczący zarządzania kryzysowego. Dodatkowo wspólnie z uczestnikami Kongresu zastanowimy się czy narzędzie projektowe jakim jest Design Thinking można wdrożyć w zakresie planowania przyszłych zdarzeń i procedur. Warsztaty poprowadzi Krzysztof Suszek – moderator procesów Design Thinking w ochronie zdrowia.

3. Narzędzia dla profesjonalistów. To najdłuższa ścieżka. Idąc nią Uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość zapoznania się z technologiami cyfrowymi, które ułatwiają nam lub mają ułatwić komunikację nie tylko z pacjentem, ale również z otoczeniem. Szczególnie interesujące może być podjęcie wyzwań w zakresie komunikacji z wykorzystaniem narzędzi mHealth (mobility health) i odpowiedzi na pytanie jak technologie przyszłości będą wpływały na komunikację w ochronie zdrowia? Czy mamy czego się uczyć? Czy jesteśmy „skazani” w polskim i w europejskich systemach zdrowia na współpracę ze „Sztuczną Inteligencją” oraz
komunikację w ramach szeroko rozumianego eZdrowia i mZdrowia. W ramach tej ścieżki uczestnicy wezmą również udział w dyskusji o wykorzystaniu publikatorów – social mediów oraz blogów, vlogów oraz pozostałych narzędzi obecności marki oraz marki osobistej w przestrzeni Internetu. Ta część w sposób szczególny może być intersująca dla organizacji pacjenckich. Wśród kilku punktów na tej ścieżce ciekawie zapowiada się wykład: „Narzędzia CSR vs. public relations”. Jednak szczególnie mocno
zapraszamy do aktywnego udziału w dyskusji nt. wolontariatu, wolontariatu pracowniczego oraz foundraisingu – rozumianym szeroko jako narzędzia do pozyskiwania środków m.in. na organizowanie akcji wspierających komunikację i edukację zdrowotną.

4. Współodpowiedzialni pacjenci - adherence. W tym bloku będziemy przyglądać się komunikacji – budowaniu porozumienia między lekarzem a pacjentem na przykładach chorób rzadkich oraz rozmawiać o edukacji zdrowotnej i organizowaniu programów Polityk Zdrowotnych zwłaszcza w takich obszarach jak cukrzyca, nadciśnienie, osteoporoza. Wyzwanie tej ścieżki brzmi: „W jaki sposób budować porozumienie z pacjentem, żeby były przestrzegane zalecenia terapeutyczne?”. W sposób szczególny podejmiemy również dyskusję o procesach i wyzwaniach związanych z komunikacją wewnętrzną poprzez budowanie programów zdrowotnych adresowanych do pracownika i edukacji zdrowotnej związanej z budowaniem osobistego przekonania, że „Zdrowie pracownika – promocja zdrowia w pracy” to przede wszystkim inwestycja.

5. Zarządzanie procesowe. Value Based Healthcare – Ochrona Zdrowia nakierowana na wartość zdrowotną; Komunikacji w organizacjach ponadnarodowych – czy polski system ochrony zdrowia może stać się wielokulturowy? Gościem specjalnym tej ścieżki będzie przedstawiciel National Health Service, z którym będziemy rozmawiali o budowaniu wartościowych relacji w
państwowym systemie w Wlk. Brytanii i o doświadczeniach, które możemy również wykorzystać w Polsce. Dodatkowo  podejmiemy dyskusję o budowaniu komunikacji przez placówki niepubliczne (prywatne) oraz zarządzania wizerunkiem, marką osobistą lekarza vs reklama, w świetle przepisów, czyli gdzie jest „cienka czerwona linia”.

6. Wizerunek i komunikacja zawodów medycznych. Głos w tej ścieżce organizator oddaje poszczególnym grupom zawodów medycznych, które prezentować będą swoje modele współpracy z pacjentami i organizacjami pacjenckimi. W tej ścieżce  potwierdzili nam swój udział: Związek Zawodowy Pracowników Farmacji i Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

Zgłoszenie