Agenda

Szanowni Państwo,
Przed nami II edycja Kongresu Komunikacji w Ochronie Zdrowia, który w dniach 11-12 czerwca odbędzie się w Łodzi, w gościnnych progach Okręgowej Izby Lekarskiej.
W zgodnej opinii uczestników wydarzenia sprzed roku oraz osób obserwujących działania Fundacji wydarzenie stało się bezprecedensowym forum wymiany myśli
i wielowątkowej dyskusji w kwestiach kluczowych zagadnień związanych z budowaniem wartościowych relacji w Systemie Ochrony Zdrowia oraz budowania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. W trakcie wydarzenia zabierzemy uczestników w podróż sześcioma ścieżkami tematycznymi. Mamy nadzieję, że obszary i tematy poruszane podczas spotkania będą interesujące, intrygujące i inspirujące.

Nie zabraknie wyzwań, gorących i merytorycznych dyskusji i konkursów w tym konkursu na najlepszego rzecznika prasowego oraz kampanię społeczną
i profilaktyczną. Zapraszamy!

Ścieżki tematyczne:

 • Programy profilaktyczne
 • Programy Antykryzysowe
 • Narzędzia dla profesjonalistów
 • Odpowiedzialni pacjenci
 • Zarządzanie procesowe
 • Wizerunek i komunikacja zawodów medycznych

DZIEŃ PIERWSZY

11 czerwca 2019 roku

08:30 – 9:00

rejestracja uczestników

9:00 – 9:05

uroczyste rozpoczęcie Kongresu

9:05 – 10:30

Sesja inauguracyjna. W jaki sposób badać preferencje pacjentów?
 • Finansowanie kampanii profilaktycznych.
 • W jaki sposób finansować działania profilaktyczne?
 • Jak sprawić, żeby nakłady na profilaktykę były efektywne?
 • Czego oczekują pacjenci?
 • Jak określić potrzeby pacjenta w cyfrowym świecie?

Prowadzenie Panelu – Krzysztof Suszek

Zaproszeni goście: Pani Ewa Borek – Prezes Zarządu Fundacji „My Pacjenci”, Pani Beata Jagielska – Prezes Zarządu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, Pan Jakub Gołąb – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji, Pan dr Paweł Czekalski – Prezes Okręgowej izby Lekarskiej w Łodzi

10:30 – 10:50

Efektywność i skuteczność edukacyjnych kampanii i programów zdrowotnych – narzędzia pomiaru, efekty.
Prezentacja wyników raportu przygotowanego przez Agencję On Board Think Kong.

Izabela Sałamacha – Agencja On Board Think Kong, ekspert komunikacji zdrowotnej i CSR

10:50 – 11:05

Wizerunek i komunikacja zawodów medycznych: farmaceuci vs lekarze i pacjenci
Piotr Merks – Sekretarz Generalny EPHEU EU

11:05 – 11:20

przerwa kawowa

11:30 – 12:15

Adherencja – współodpowiedzialni pacjenci. Jak budować komunikację z pacjentem w procesie leczenia
 • Adherence – budowanie relacji z pacjentem w procesie leczenia.
 • Komu zależy na dobrej komunikacji?
 • Jak ważna jest komunikacja w procesie leczenia?

W panelu wezmą udział: Pani Sylwia Jaczyńska-Kolasza – AMGEN, Pani dr Beata Jagielska – Prezes Zarządu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej, Pani Prof. Ewa Sewerynek – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Krzysztof Suszek – Przewodniczący Rady Fundacji „Misja Medyczna”.

12:30 – 12:45

Ochrona zdrowia nakierowana na wartość zdrowotną – Value Based Healthcare
 • Miara wartości w ochronie zdrowia.
 • Komunikacja i jakość w ochronie zdrowia

12:45 – 13:00

Wizerunek i komunikacja zawodów medycznych: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Pani Zofia Małas – Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

13:00 – 14:00

lunch

14:00 – 15:30

Edukacja zdrowotna – co jeszcze możemy dla Pani/Pana zrobić?
 • Komunikacja zdrowia publicznego – czy umiemy korzystać z narzędzi?
 • Od przedszkola do seniora – kiedy zacząć edukację zdrowotną.
 • Rola mediów oraz systemu ochrony zdrowia w edukacji zdrowotnej. Jak podzielić role?

Prowadzenie panelu – Pan Prof. Adam Fronczak.

W panelu zapowiedzieli udział: Pani Jolanta Wołkowicz, Pan Wojciech Kuta – Redaktor Naczelny Rynek Zdrowia, Pani Katarzyna Jagodzińska – AOTMiT

15:30 – 15:50

Wizerunek i komunikacja zawodów medycznych: lekarze

Partnerem panelu jest Naczelna Izba Lekarska

15:50 - 16:00

przerwa kawowa

16:00 – 16:15

Wizerunek i komunikacja zawodów medycznych: diagności laboratoryjni

Matylda Kłudkowska – Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Wiceprezes.

19:30

Wydarzenie wieczorne – wieczór 4-kultur

Zgłoszenie