O KONGRESIE

III Kongres Komunikacji w Ochronie Zdrowia

adresowany jest do wszystkich, którzy chcą budować wartościowe relacje z pacjentami, otoczeniem biznesowym oraz wewnątrz organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia. Szczególnie do przedstawicieli jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia, rzeczników prasowych, pełnomocników ds. praw pacjenta oraz osób zajmujących się promocją zdrowia w szpitalach. Także do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizatorów kampanii profilaktyki zdrowotnej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli organizacji pacjenckich oraz uczelni medycznych.

Zależy nam również na osobach zajmujących się rozwojem i wdrażaniem technologii komunikacyjnych w obszarze ochrony zdrowia. Tegoroczną edycję Kongresu rozszerzyliśmy o przedstawicieli branży farmaceutycznej, logistycznej, producentów suplementów diety, regulatorów systemu. Do udziału w Kongresie zapraszamy również przedstawicieli inicjatywy „Zdrowych Miast Polski” oraz gmin uzdrowiskowych.

Kongres będzie dostępny na stornie wydarzenia www.kongreskomunikacji.pl. oraz na stronie Fundacji www.misjamedyczna.orgAGENDA

Główna myśl tegorocznej edycji kongresu:

„Jak na nowo zachęcić pacjentów do aktywnego udziału w profilaktyce i procesie leczniczym?”

 

W trakcie Kongresu podczas sesji, debat oraz prezentacji, zorganizowanych w sposób zdalny, w terminie od 8 do 10 czerwca z zaproszonymi gośćmi oraz prelegentami będziemy szukali odpowiedzi na pytania:

  • Jak wykorzystać “nowe technologie” w budowaniu skutecznych relacji z pacjentem?
  • Jak wykorzystać urządzenia ubieralne oraz systemy telemedyczne do komunikacji z pacjentem?
  • Jak edukować dzieci i młodzież w zakresie zdrowia i profilaktyki?
  • Czy to prawda, że pacjenci “uciekają” z systemu? Jakie działania podejmujemy, aby pomóc wrócić na ścieżkę terapeutyczną?


ORGANIZATOR

logo
 

Fundacja „Misja Medyczna”

Od 2012 roku pomagamy szpitalom oraz osobom działającym w sektorze ochrony zdrowia rozwijać kompetencje niezbędne w zarządzaniu organizacją oraz personelem. Dbamy o zrównoważony rozwój sektora wspierając ich procesy zarządcze, działania komunikacyjne i działania związane z zarządzaniem procesami i budowaniem wartościowych relacji.

GŁÓWNY PARTNER KONGRESU

PARTNER WSPIERAJĄCY

 

 


 

 

PATRONAT HONOROWY

 

 

PARTNER MERYTORYCZNY 

 

 

PARTNER LOGISTYCZNY 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY 

 

 

 

PATRONATY 

 KONTAKT


Krzysztof Suszek
sprawy programowe, negocjacje z partnerami, publikacje


723 694 876


krzysztof.suszek@misjamedyczna.org


Karolina Pankiewicz
zgłoszenia, płatności, faktury


608 080 204


karolina.pankiewicz@misjamedyczna.org


ADRES WYDARZENIA 2019 

Okręgowa Izba Lekarska

 
Zgłoszenie