O KONGRESIE

II Kongres Komunikacji w Ochronie Zdrowia 

adresowany jest do wszystkich, którzy chcą budować wartościowe relacje z pacjentami, otoczeniem biznesowym oraz wewnątrz organizacji działających w obszarze ochrony zdrowia. Szczególnie do przedstawicieli jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia, rzeczników prasowych, rzeczników praw pacjenta oraz osób zajmujących się promocją zdrowia w szpitalach. Także do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizatorów kampanii profilaktyki zdrowotnej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli organizacji pacjenckich oraz uczelni medycznych.

Zależy nam również na osobach zajmujących się rozwojem i wdrażaniem technologii komunikacyjnych w obszarze ochrony zdrowia. Tegoroczną edycję Kongresu rozszerzyliśmy o przedstawicieli branży farmaceutycznej, logistycznej, producentów suplementów diety, regulatorów systemu. Do udziału w Kongresie zapraszamy również przedstawicieli inicjatywy „Zdrowych Miast Polski” oraz gmin uzdrowiskowych.AGENDA

Główna myśl tegorocznej edycji kongresu:

„Jak skutecznie tworzyć i komunikować programy polityki zdrowotnej tak, żeby stosunek nakładów do efektów był jak najlepszy"

 

W trakcie Kongresu z zaproszonymi gośćmi oraz prelegentami podczas sesji i paneli dyskusyjnych będziemy szukali odpowiedzi na pytania:

  • o rolę i miejsce komunikacji w kontekście pierwszych doświadczeń z wprowadzonego w ubiegłym roku Systemu Podstawowego Zabezpieczenia Świadczeń Szpitalnych;
  • o sposoby wykorzystania ogólnodostępnych narzędzi promocji w ochronie zdrowia;
  • o rolę mediów społecznościowych w budowaniu wartościowych relacji z pacjentami;
  • o skuteczność i relację nakładów finansowych w stosunków do efektów, które uzyskujemy po wdrożeniu programów profilaktyki lub promocji zdrowia.

W trakcie warsztatów drugiego dnia konferencji przedstawimy innowacyjne narzędzie do testowania i prototypowania rozwiązań w obszarze budowania wartościowych relacji - Design Thinking, zastanowimy się nad najskuteczniejszymi sposobami  zapobiegania oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz wykorzystaniem w praktyce narzędzi CSR w budowaniu relacji z  otoczeniem.


ORGANIZATOR

logo
 

Fundacja „Misja Medyczna”

Od 2012 roku pomagamy szpitalom oraz osobom działającym w sektorze ochrony zdrowia rozwijać kompetencje niezbędne w zarządzaniu organizacją oraz personelem. Dbamy o zrównoważony rozwój sektora wspierając ich procesy zarządcze, działania komunikacyjne i działania związane z zarządzaniem procesami i budowaniem wartościowych relacji.


KONTAKT


Krzysztof Suszek
sprawy programowe, negocjacje z partnerami, publikacje


723 694 876


krzysztof.suszek@misjamedyczna.org


Karolina Pankiewicz
zgłoszenia, płatności, faktury


608 080 204


karolina.pankiewicz@misjamedyczna.org


ADRES WYDARZENIA 2019 

Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich

 
Zgłoszenie